Wzrost międzynarodowej konkurencyjności spółki GC Energy poprzez utworzenie mobilnego i stacjonarnego laboratorium szybkiego reagowania dla przemysłu

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje utworzenie mobilnego laboratorium szybkiego reagowania dla przemysłu składającego się z dwóch głównych elementów: zakupu mobilnego centrum laboratoryjno-inspekcyjne szybkiego reagowania umiejscowionego w naczepie samochodu ciężarowego oraz utworzenia centrum zarządzania i szybkiego reagowania wraz z laboratorium stacjonarnym w Rzeszowie. Realizacja zakresu rzeczowego projektu, który został oparty na wynikach prac badawczo rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę oraz zleconych na zewnętrz, umożliwi firmie GC Energy implementację innowacyjnej technologii świadczenia nowego typu usług mobilnych związanych z instalacjami AKPiA, które dotyczyć będą szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz dokonywania inspekcji i robót pomiarowych i konserwacyjnych w częściach instalacji i/lub obszarach obiektów dotychczas niedostępnych.

Planowane efekty:
Wdrożenie projektu umożliwi firmie GC Energy Sp. z o.o. wprowadzenie na rynek nowych, wysoce specjalistycznych i innowacyjnych usług, a tym samym znacznie poprawić jej konkurencyjność na rynku regionalnym, polskim i europejskim.

Wartość projektu:
10 903 010,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
4 497 893,10 zł

Zapytania ofertowe

22 / 11 / 2018

Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania przetargowego. Nazwa zamówienia z dnia 02.03.2017: Dostawa na potrzeby utworzenia stacjonarnego i mobilnego laboratorium szybkiego reagowania dla przemysłu.

ZAŁĄCZNIK nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
ZAŁĄCZNIK nr 4: Poufność do Zapytania ofertowego
ZAŁĄCZNIK nr 5: Do zapytania ofertowego Formularz ofertowy
ZAŁĄCZNIK nr 7: Do zapytania ofertowego wzór Wykaz podwykonawców
ZAŁĄCZNIK nr 8: Do zapytania ofertowego Wykaz osób skierowanych do realizacji umowy